Pre osobné vozidlá a nákladné vozidlá, pracovné stroje

ALTERNÁTOR

Alternátor je elektrický generátor, ktorý mení mechanickú energiu na elektrickú energiu s využitím magnetického pola. Alternátor je zdrojom striedavého prúdu, ktorý sa prostredníctvom diód mení na jednosmerný prúd. Ďalšou súčasťou alternátora je regulátor napätia, ktorý slúži na stabilizáciu napätia, ktoré je generované alternátorom.

K najbežnejším poruchám alternátora patria:

• regulátor napätia
• diódový mostík
• opotrebené uhlíky
• opotrebené zberacie krúžky
• možnosť demontáže a montáže na všetky vozidlá
• oprava v priebehu dňa pri demontovanom kuse
• používame len kvalitné a originálne náhradné diely
• opravy ponúkame aj pre autoservis a firmy

Postup pri oprave:

• kompletné rozobratie a očistenie všetkých dielov alternátora
• otestovanie statora
• otestovanie rotora a výmena zberacích krúžkov
• otestovanie diódového mostíka + v prípade poruchy výmena za nový
• otestovanie regulátora + v prípade poruchy výmena za nový
• výmena nových uhlíkov
• výmena nových ložísk
• nakoniec sa alternátor otestuje na skúšobnej stolici

ŠTARTÉR

Štartér je agregát, ktorý slúži na roztočenie a naštartovanie motora. Energiu získava z batérie, ktorú premení na pohybovú energiu. Funkčný štartér musí roztočiť motor pri akýchkoľvek klimatických podmienkach.

K najbežnejším poruchám štartéra patria:

• chybná voľnobežka štartéra
• chybná spínacia cievka
• chybná prevodovka štartéra
• opotrebený a poškodený rotor
• štartér sa zadrháva, môže byť poškodený veniec zotrvačníka
• opotrebené púzdra štartéra
• opotrebené uhlíky
• možnosť demontáže a montáže na všetky vozidlá
• oprava v priebehu dňa pri demontovanom kuse
• používame len kvalitné a originálne náhradné diely
• opravy ponúkame aj pre autoservis a firmy

Postup pri oprave:

• kompletné rozobratie a očistenie všetkých dielov štartéra
• otestovanie statora
• otestovanie rotora a osústruženie komutátora (zberných krúžkov)
• otestovanie pastorka + v prípade poruchy výmena za nový
• otestovanie elektromagnetického spínača + v prípade poruchy výmena za nový
• otestovanie a kontrola prevodovky + v prípade poruchy výmena za novú
• výmena nových uhlíkov
• kontrola púzdier, pokiaľ sú vybité výmena za nové (čomu v bežných servisoch nevenujú pozornosť)
• nakoniec sa štartér otestuje na skúšobnej stolici